Projekt památníku Aviatika

Památník brodského letiště, pocta brodským pilotům.

AUTOR návrhu a reliéfu lva, koordinátor výroby: 
Radomír Dvořák, Pod Letištěm 1557, Havlíčkův Brod                 

REALIZACE:
Granit Lipnice s.r.o.

INVESTOR:
AEROKLUB Havlíčkův Brod, Horní Papšíkov 125, 580 01 Havlíčkův Brod

ORGANIZÁTOR PROJEKTU:
Ing. Tomáš Holenda

POPIS DÍLA:
celková výška 333 cm, hmotnost 3,65 tuny
materiál: mramor Nehodiv (pozitiv a negativ heraldického lva), pískovec Božanov
(druhý negativ heraldického lva), žula (pilíř, vodorovné desky), kov nebo dřevo (letecká vrtule), ocel (osa vrtule, čepy ), betonový základ.

Symbol lva není jen symbolem národním a státním, nýbrž i připomínkou prvního slavného brodského pilota Lva Nádherného.

Tvar lva v pozitivu i v negativu jsem vystylizoval cíleně pro kámen a strojovou technologii (lanová pila pro pískovec, mramor i žulu jednotně) v rámci přípravy Památníku Velké Války v Kalištích u Humpolce /naproti Mahlerovu rodnému domu/, který jsem však ve větším měřítku realizoval ručně a mohl jsem si dovolit (v pevnější žule z Horky) i ostřejší tvary.

Východiskem této stylizace byl můj dávný návrh pro pamětní medaili Senátu ČR, který se nakonec nerealizoval (oslovila mě tehdy KDU , která ale vzápětí  po volbách přechodně ztratila vliv). Důležité však pro mě bylo, že heraldická komise Senátu moji stylizaci českého lva odsouhlasila bez připomínek a beze změn.

Autentická letecká vrtule bude pevně začepována do žulového pilíře. 

SMYSL  DÍLA
Památník je  materializovanou stopou tradice brodského letiště a slavných pilotů s ním spojených. Kámen a Vzduch. Tíha a lehkost. Věčnost a proměnlivost… Historický význam a světovou proslulost našeho letiště jsem si uvědomil při četbě knihy amerických autorů Raymonda F.Tolivera a Trevora J.Constabla SUNDEJTE HARTMANNA! o osudu největšího stíhacího esa všech národů a dob (sice nepřítel, ale 352 potvrzených sestřelů a 7 v poslední chvíli  zachráněných brodských mladíků nesoucích československou vlajku 5.5.1945 ve Vojtěšské ulici před exekucí  z rukou fanatiků z řad SS)… Ale významných osobností spjatých s brodskou aviatikou je celá řada. Zatím je památník  zamýšlen v první fázi jako TABULA RASA . Nepopsaný list. Texty k realizaci do žuly připraví Aeroklub HB, tedy lidé bytostně spjatí s geniem loci tohoto místa. Zda tam bude zařazen také Erich Hartmann,  či nikoli, bude  jistě předmětem  diskuse…

Pilíř 70 x 50 x 194 cm s řezaným a na svislých plochách broušeným povrchem 3,3 metru čtverečního poskytuje možnost realizace textů (tryskáním), které by mohly připomínat např. jména brodských pilotů, kteří se vepsali do historie …, vojenské i sportovní,.. . Záznamy bude možné  průběžně doplňovat …

Zadní plocha pilíře (1,36 metru čtverečního)  je učena pro prezentaci donátorů.

CENA
Cenová  nabídka  Granitu Lipnice (kde jsou uvedeny rozměry všech segmentů)  je vstřícná, vychází  z toho, že máme k dispozici pozitiv a dva negativy lvů = rezevní  produkt výroby heraldických soch (autor RD), které získaly 2.cenu za kamenický výrobek na Národní kamenické výstavě  2018 v Hořicích a vzápětí reprezentovaly firmu na výstavě v Norimberku. Většina pozitivů se komerčně uplatnila v zahradách. Jeden pozitiv a dva negativy jsem si zamluvil před třemi lety pro tento letecký monument a nechal uskladnit ve své dílně na Granitu Lipnice. Majitel firmy souhlasí u těchto segmentů pro náš účel s cenou symbolicky nízkou. Za sochařské práce (návrh, ruční provedení reliéfu, řízení a kontrola výroby, ložisko a kotvení vrtule, autorský dozor …) v hodnotě kolem 50 tisíc nepožaduji nic, bydlím totiž v Brodě v ulici Pod Letištěm a můj rodný dům z roku 1937 je s letištěm srostlý a Aeroklub také již podpořil přeletem  odhalení mého díla „HLAVY XXII“ v roce 2013.

Jedná se  tedy  o mimořádnou příležitost a velmi výhodnou situaci (použití již vyrobených polotovarů, sochařská dílna přímo v areálu kamenické firmy, autor lokální patriot…), takže monument, jehož běžná cena přesahuje milion kč, je uskutečnitelný za pětinovou nebo i nižší cenu. Tady a teď.

Kotvení a montáž celé „stavebnice“ sedmi kamenných částí provede firma Granit Lipnice, tedy odborně způsobilá. Z důvodů bezpečnosti a odolnosti v čase není možné se pokoušet oblacinit tuto práci amatérskou improvizací.

Veškeré platby půjdou  na účet Granitu Lipnice s výjimkou realizace textů. Zde je třeba si písmo objednat u kameníka. Předpokládaná cena za znak (litera, číslice…) = 150 Kč.

Rád bych si ponechal možnost autorského dozoru nad kvalitou provedení písma. Ideální by bylo, aby je provedl po dohodě s Aeroklubem můj kameník Milan Krpálek (viz texty na HLAVĚ XXII), aby litery byly čitelné i po desítkách, stovkách let, respektive tisících let. (Dle odhadu archeologů ve srovnání s nápisem II. římské legie z roku 179 n.l. na vápencové trenčínské skále vydrží písmo v řezané ploše  žuly vytěžené z hloubi lomu 10 000 let) . Odstrašujících příkladů nekvalitního písma nejen na hřbitovech, ale i na památnících ve veřejném prostoru  je mnoho (mělké tryskání, neostré obrysy kvůli levné tenké a měkké folii, o nevhodných fontech, rozpalu a velikostech  aninemluvě…).

S vrtulí spoléhám na Aeroklub, ale při nejhorším bych ji někde koupil na netu.

Celková cena včetně DPH (192 390,-Kč) je srovnatelná v kamenickém prostředí s cenou za  dva dvojhroby (tedy s cenou, kterou běžně platí občané a rodiny) a nebo s cenou  dvou soch do privátních zahrad.

V Havlíčkově Brodě  (psáno v období od 1. června do 27.listopadu 2022)

Radomír Dvořák
Pod Letištěm 1557
Havlíčkův Brod

TRANSPARENTNÍ ÚČET:
Transparentní účet pro příspěvky od dárců na podporu památníku Aviatika na letišti v Havlíčkově Brodě má číslo

318174991/0300

Odkaz na oficiální stránky Aeroklubu Havlíčkův Brod –  investora památníku AVIATIKA: https://www.aeroklubhb.cz/