BRONZOVÁ PAMĚTNÍ DESKA PAVLU LANDOVSKÉMU

BRONZOVÁ PAMĚTNÍ DESKA PAVLU LANDOVSKÉMU

BRONZOVÁ PAMĚTNÍ DESKA PAVLU LANDOVSKÉMU
dílo odhaleno 10.9.2010
93 cm x 60 cm, bronz
desku odlila Slévárna Nové Ransko
na stěně domu v ulici Barbory Kobzinové nad Husovým sborem v Havlíčkově Brodě