BRETSCHNEIDROVO UCHO

BRETSCHNEIDROVO UCHO NÁRODNÍ PAMÁTNÍK ODPOSLECHU

BRETSCHNEIDROVO UCHO
NÁRODNÍ PAMÁTNÍK ODPOSLECHU
duben až červen 2005
žulový reliéf (výška 300 cm) realizovaný do skalní stěny v zatopeném lomu č.1 v katastru Lipnice nad Sázavou
více informací na http://ucho.hyperlinx.cz + www.SvejkCentral.com (odkaz Sculpture)