PAVILON MILÉNIA – TŘI GRÁCIE

PAVILON MILÉNIA - TŘI GRÁCIE

PAVILON MILÉNIA – TŘI GRÁCIE
Projektant: Ing. Vladimír Matějka
výška Karyatid: 190 cm, strana ronostr. trojúhelníku střechy: 500 cm
(v majetku města Havlíčkův Brod)
Autor fotografie: Ing. Richard Tesař