WASH AND GO

WASH AND GO

WASH AND GO
2004, výška 360 cm, javor
(ze sochařského cyklu instalovaného v domě č.54 na náměstí v Lipnici nad Sázavou)
Autor fotografií: Leoš Poříz