MEETING – OMAKO OMA KA JDO

MEETING - OMAKO OMA KA JDO (SETKÁNÍ S KOMINÍKEM, PEKAŘEM A ŘEZNÍKEM)

MEETING – OMAKO OMA KA JDO
(SETKÁNÍ S KOMINÍKEM, PEKAŘEM A ŘEZNÍKEM)
2004, výška 180 cm, šířka 430 cm, javor
(ze sochařského cyklu instalovaného v domě č.54 na náměstí v Lipnici nad Sázavou)
Autor fotografií: Leoš Poříz