TALKING HEADS (ZLATÝ VOČI)

TALKING HEADS (ZLATÝ VOČI)

TALKING HEADS
(ZLATÝ VOČI)
2004, výška 360 cm včetně soklu, javor
(ze sochařského cyklu instalovaného v domě č.54 na náměstí v Lipnici nad Sázavou)
Autor fotografií: Leoš Poříz