Archiv

Tento „ARCHIV“ není archivem v pravém slova smyslu. V žádném případě si neklade za cíl kompletní zmapování díla výtvarníka Radomíra Dvořáka.
Je to jen jakási degustace namátkou, kde kritériem volby vzorků byla jednoduchá dostupnost příslušné dokomentace. Často se stává, že se nové sochy vydají na cestu ke svým novým majitelům dřív než na nich stihne zaschnout barva, natož aby zbyl čas na pořízení patřičné dokumentace.