Profil

„R. Dvořák se věnuje především skulpturní tvorbě ze dřeva a kamene, okrajově pak pracuje i s dalšími materiály, jako je bronz, měď, beton, papír či textilie. Pro jeho dílo je typické permanentní hledání nových tvarů a následné experimentování s nimi. Nebrání se podnětům přicházejícím zvenčí, což činí jeho tvorbu různorodou a stále živou. Jeho díla jsou postavena na historických vzorech, reflektují však autorovy výtvarné názory a celkový přístup k životu. Jsou vstřícná a srozumitelná. Řada umělcových prací si proto našla cestu nejen za hranice regionu, ale i do zahraničí.“

Takto charakterizuje tvorbu Radomíra Dvořáka Lenka Cardová ve svojí bakalářské diplomové práci s názvem „Mente et malleo: Tvorba sochaře Radomíra Dvořáka“.

Kompletní text celé bakalářské práce s laskavým svolením Lenky Cardové přikládáme: „Mente et malleo: Tvorba sochaře Radomíra Dvořáka“

Videa:

Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina 2016: Radomír Dvořák
Filmový medailon k slavnostnímu předání ocenění.

Radomír Dvořák – Hlava XXII – Makej!
Video zachycuje práci Radomíra Dvořáka na žulovém portrétu Jaroslava Haška.
Kamera: Ivan Stříteský

Radomír Dvořák – Hlava XXII – Hlava v pohybu
Video zachycuje stěhování monumentu. Napínavá podívaná.
Kamera: Ivan Stříteský

Cesta ke kameni (TV seriál České televize)
Epizoda první: Kámen a životní cesta
Akademický sochař Petr Váňa používá kámen jako umělecký materiál. Říká, že jeho hlavním úkolem je najít správný kus kamene, pak už vede materiál jeho. Sochaře Radomíra Dvořáka můžeme sledovat (čas 4:25), jak si kámen vybírá, jak se domlouvá s lidmi v lomu, jak a který kus kamene potřebuje.
Kamera: Ivan Stříteský

Radomír Dvořák – Zlaté oči – závěrečná část Národního památníku odposlechu (Ucho, Ústa, Oči) v lomech u Lipnice nad Sázavou
Video zachycuje vznik reliéfu od přípravných prací až po jeho slavnostní odhalení.
Kamera: Denisa Moravcová, Jiří Moravec
Hudba: Pěvecký sbor Jasoň