Dominantním materiálem autorových soch je dřevo (nejčastěji lipové). Rozměry soch se pohybují od komorních (několika desítek centimetrů) do monumentálnějších několika metrů. Autor navazuje na tradici středověkého řezbářství - nejraději pracuje s čerstvým dřevem a jeho vysychání přizpůsobuje postup jednotlivých kroků zpracování i tvar, kde vnitřní prázdný prostor nemá jen úlohu výtvarnou a myšlenkovou, ale je také technologickou (odlehčení sochy a prevence větších prasklin). Vedle tradičních nástrojů užívá také motorové lesnické pily. Rukopis je výsledkem jejich stop - občas do určité míry cíleně zahlazených. Při konečné povrchové úpravě převládá kolorování a napouštění včelím voskem.

Výtvarně i myšlenkově Dvořákovy sochy korespondují se stovkami let dlouhými typologickými řadami kunsthistorického kontextu vždy se snahou o dovršení (s jistou mírou originality nebo novosti pohledu). V době, kdy moderní je zde již tak dlouho, že se stává synonymem pro staré, již není možné popírat existenci kontextu a tradice a snažit se být první. V intencích postmodernismu, jak jej definuje italský spisovatel a myslitel Umberto Eco, lze uspět jen cestou poučené citace, která nás při notné dávce štěstí obdarovává potřebnou pointou. Nikoli tedy být první, nýbrž mít poslední slovo - aspoň prozatím.

Programová polysémantičnost je odvozena z autorovy víry v Schellingovu tezi o nevědomé nekonečnosti uměleckého díla. Sám autor přiznává, že jakkoli se tváří rafinovaně - ve skutečnosti nehorázně spoléhá na databanku podvědomí, odkud se mu vynořují díla zcela hotová, aniž by sám tušil, co znamenají. Jeho jedinou (poněkud pochybnou) zásluhou pak je výběr, které představy zhmotnit a které nikoliv. Není divu, že i jeho interpretace konkrétních děl je vždy dodatečná a omezená, takže na ní nijak nelpí a rád nabízí i akceptuje interpretace alternativní, a to i humorné, parodující a ironizující. Autorova snaha o mytologické a magické pojetí umění, ačkoli často maskována prvoplánovým významem, je nepřehlédnutelná a dlužno poznamenat, že některé ze soch jsou po této stránce až nečekaně funkční.

Plošné a lineární práce svou snadností a bezprostředností (podpořenou zvoleným nástrojem - počítačem a kresbou myší - středem dlaně, případně perem nebo štětcem) jsou protiváhou řemeslně náročných, uvážlivých a často zdlouhavých sochařských realizací. Jejich výtvarnou inspirací je jednak harmonizující až terapeutické řešení kruhové kompozice - mandaly v jungiánském pojetí, jednak východní zenová kaligrafie. Barevnost jednotlivých tisků jejichž počet dosud většinou nepřesáhl 5 listů od každé grafiky kolísá podle druhu a značky tiskárny i náplně. Je to dáno dílem rychlým vývojem PC techniky, ale i její omezenou životností. Autorizace a signování jednotlivých tisků je tak stejně významné jako u tradiční grafiky.

KONTAKT
Radomír Dvořák - sochař
e-mail: radomir.dvorak@email.cz
www.radomirdvorak.cz
http://ucho.hyperlinx.cz/
instagram: radomirxxiidvorak
© 2002 Václav Vydlák